ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.net
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.org
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.info
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.co
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.ir
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.co.ir
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.ac.ir
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.care
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.co.uk
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.ws
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.me
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.in
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.domains
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.hosting
20,000,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
.tools
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.company
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.clinic
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
.global
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.life
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.uk
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.photography
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.engineering
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.industries
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.supply
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.consulting
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.group
1,400,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
.contractors
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.construction
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.institute
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.trade
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.zone
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.click
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.center
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.it
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.shop
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.ca
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.de
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.support
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.eu
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.travel
5,610,000 ریال
1 سال
5,610,000 ریال
1 سال
5,610,000 ریال
1 سال
.tours
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.biz
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution