ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.com
9,500,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
.net
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.org
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.co
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
.info
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.co.ir
320,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.ac.ir
320,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.ws
3,620,000 ریال
1 سال
3,620,000 ریال
1 سال
3,620,000 ریال
1 سال
.me
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.in
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
1,650,000 ریال
1 سال
.company
2,570,000 ریال
1 سال
2,570,000 ریال
1 سال
2,570,000 ریال
1 سال
.clinic
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.global
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
.photography
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
2,500,000 ریال
1 سال
.engineering
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.industries
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.supply
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.consulting
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
12,000,000 ریال
1 سال
.group
13,000,000 ریال
1 سال
13,000,000 ریال
1 سال
13,000,000 ریال
1 سال
.contractors
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.construction
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.institute
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
.trade
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.zone
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.it
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.shop
21,000,000 ریال
1 سال
21,000,000 ریال
1 سال
21,000,000 ریال
1 سال
.ca
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
3,000,000 ریال
1 سال
.de
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.biz
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.plus
21,000,000 ریال
1 سال
21,000,000 ریال
1 سال
21,000,000 ریال
1 سال
.today
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
.ltd
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.care
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.co.uk
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.hk
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
5,900,000 ریال
1 سال
.agency
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.media
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
.cool
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.team
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.online
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
.market
10,070,000 ریال
1 سال
10,070,000 ریال
1 سال
10,070,000 ریال
1 سال
.store
10,800,000 ریال
1 سال
10,800,000 ریال
1 سال
10,800,000 ریال
1 سال
.digital
5,200,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
.productions
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.cc
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
.host
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.tires
27,000,000 ریال
1 سال
27,000,000 ریال
1 سال
27,000,000 ریال
1 سال
.email
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال
7,000,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains