سرویس میزبانی ایمیل

ایمیل 5 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 5 گیگابایت
 • زیر دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
ایمیل 10 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • زیر دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
ایمیل 20 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 20 گیگابایت
 • زیر دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
ایمیل 50 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 50 گیگابایت
 • زیر دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
ایمیل 100 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 100 گیگابایت
 • زیر دامنه ندارد
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه

Powered by WHMCompleteSolution