سرور مجازی خارج

سرور مجازی فرانسه بسته یک
 • پردازنده 4 هسته
 • فضای رم 8 گیگابایت
 • فضای دیسک 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
سرور مجازی فرانسه بسته دو
 • پردازنده 8 هسته
 • فضای رم 16 گیگابایت
 • فضای دیسک 300 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
سرور مجازی فرانسه بسته سه
 • پردازنده 12 هسته
 • فضای رم 24 گیگابایت
 • فضای دیسک 600 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی
سرور مجازی فرانسه بسته چهار
 • پردازنده 16 هسته
 • فضای رم 32 گیگابایت
 • فضای دیسک 800 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • پهنای باند 1 گیگابیت
 • نوع مجازی ساز VMware
 • موقعیت سرور فرانسه
 • سیستم عامل انتخابی

Powered by WHMCompleteSolution